Výbor

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU     

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:

Ing. Ján Kazár

Tréneri:

PhDr. Miriam Čabajová
Mgr. Vladimír Vyšný
Peter Gerec
Miroslava Machácová

Rodičia hráčok

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU 2010/2011

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:

Ing. Ján Kazár

Tréneri:

PhDr. Miriam Čabajová
Miroslava Machácová
Vladimír Vyšný

Rodičia hráčok

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU 2009/2010

Predseda:

Vladimír Javornický

Podpredseda:

Ing. Emanuel Ryšan

Členovia:

Ing. Milan Bíroš
Branislav Stankoviansky
Nahálková Dagmar
PhDr. Elena Plšíková

Tréneri:

Luba Javornická
Mgr. Miriam Čabajová
Vladimír Vyšný
Elena Andryukova