Výbor

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU     

2023/2024

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:
Ing. Ján Kazár

Tréneri:
PhDr. Miriam Čabajová
Mgr. Vladimír Vyšný
Peter Gerec
Mgr. Miroslava Machácová
Ing. Miloš Kiráľ

Rodičia hráčok

2022/2023

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:
Ing. Ján Kazár

Tréneri:
PhDr. Miriam Čabajová
Mgr. Vladimír Vyšný
Peter Gerec
Bc. Miroslava Machácová
Ing. Miloš Kiráľ

Rodičia hráčok

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:

Ing. Ján Kazár

Tréneri:

PhDr. Miriam Čabajová
Mgr. Vladimír Vyšný
Peter Gerec
Miroslava Machácová

Rodičia hráčok

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU 2010/2011

Predseda výkonného výboru ŠKM LH:

Ing. Ján Kazár

Tréneri:

PhDr. Miriam Čabajová
Miroslava Machácová
Vladimír Vyšný

Rodičia hráčok

VÝBOR VOLEJBALOVÉHO KLUBU 2009/2010

Predseda:

Vladimír Javornický

Podpredseda:

Ing. Emanuel Ryšan

Členovia:

Ing. Milan Bíroš
Branislav Stankoviansky
Nahálková Dagmar
PhDr. Elena Plšíková

Tréneri:

Luba Javornická
Mgr. Miriam Čabajová
Vladimír Vyšný
Elena Andryukova

Designed by http://topcellphonepick.com/, thanks to: r4 3ds, r4i 3ds and http://coquegalaxyfr.com/