2% z vašich daní pre Športový klub mesta Liptovský Hrádok za rok 2020

Milí športoví priatelia,

obraciame sa na vás a ľudí z vášho blízkeho okolia, rodinných príslušníkov, známych a priateľov, ktorí sú priaznivo naklonení športu a telesnej výchove detí a mládeže v našom meste, so žiadosťou o podporu Športového klubu mesta Liptovský Hrádok, konkrétne o venovanie 2% z dane za obdobie roku 2019.
Športový klub mesta Liptovský Hrádok je dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú činnosti v oblasti futbalu, volejbalu, turistiky, šachu, RTVŠ a biliardu, ktoré propagujú mesto Liptovský Hrádok.
Hoci hlavným zdrojom financovania športového klubu sú príspevky od sponzorov, váš príspevok v podobe 2% z vašich daní bude vítaný a určite nám pomôže pri príprave a športových súťažiach jednotlivých oddielov, nech už bude jeho výška akákoľvek.
Ďakujeme.
Výkonný výbor ŠKM LH

Formuláre na vyplnenie v PDF formáte si môžete stiahnuť tu:

Prosím podrobne si pozrieť nasledujúce odkazy, kde nájdete všetko vrátane potrebných tlačív.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 01-2021

Naše údaje:
Názov: Športový klub mesta Liptovský Hrádok
Adresa: Belanská 580, 033 01 Liptovský Hrádok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 14222442

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Designed by http://topcellphonepick.com/, thanks to: r4 3ds, r4i 3ds and http://coquegalaxyfr.com/